KURUMSAL

Tüketici ihtiyaçları ve değişen beğenilere uygun, belirli kalite standartlarındaki mamüllerin yapı sektörüne yönelik satışını yapmak,
 
Risk ve pazarlama kabiliyeti bakımından uygun kanalları oluşturmak, bu kanal yapılanmasında ve sektöründe, üstün etik nitelikleri ve pazarlama tekniklerini uygulamak ve sürekli geliştirmek, vazgeçilmez ilkemizdir.
 
Bu maksatla kurulusumuzun temel unsuru olan insan kaynağını en uygun şekilde oluşturmak, sürekli eğitimini sağlamak ve değişen teknolojiyi sürekli takip etmek.Şirketin pay sahiplerinin, müşterilerin, tedarikçilerin ve çalışanların ortak tatminini dengeleyecek politikalar oluşturmak ve değişen şartlar karşısında sürekli güncelleştirmek, ana stratejimizdir.
 
Bu ilkeler ve stratejiler çerçevesinde ana hedefimiz;
 
Satış ve pazarlama faaliyetlerini sürekli gelişen kalite anlayışı ile sürdürmek ve Kalite Yönetim Sistemini sektörüne ve toplumuna yön verecek seviyeye getirmektir.
444 0
322 ECA