KURUMSAL

ELMOR Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi aşağıdaki temel prensiplere dayanmaktadır;

  • Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş varlıklarını gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik ilkelerine göre korumak,
  • Bilgi güvenliği süreçleri ile ilgili güvenlik ihtiyaçları, riskler, açıklıklar ve fırsatları tanımlamak, değerlendirmek ve kontrolleri uygulamak için kurulmuş yönetim sistemini geliştirmek ve sürekli iyileştirmeyi sağlamak.
  • Bilişim ve iletişim sistemleri güvenlik risklerine ilişkin kontrolleri geliştirmek ve uygulamak. Teknolojik beklentileri ve gelişmeleri sürekli gözden geçirerek riskleri takip etmek.
  • Yasa, yönetmelik, sözleşme şartları ve “Elginkan Topluluğu Yönetim Esas ve Usulleri”ne tam uyum sağlamak.
  • İş sürekliliğine yönelik bilgi güvenliği risklerinin etkisini azaltmak ve iş sürekliliğini sağlamak.
  • Gerçekleşebilecek bilgi güvenliği olaylarına hızlı müdahale edebilecek ve olayın etkinliğini azaltacak yetkinliğe sahip olmak.
  • Bilgi güvenliği risklerini en aza indirmek için çalışanların bilgi güvenliği farkındalığını arttırmak ve sorumluluklarının bilincine varmalarını sağlamak ve dış kaynaklı hizmet sağlayıcılarının bilgi güvenliği yönetim sisteminin gerekliliklerini yerine getirmesini sağlamak
  • 3.taraflar, tedarikçiler ve ziyaretçilerin bilgi güvenliği gerekliliklerini tanımlamak ve güvenlik politikalarına uymalarını sağlamak.
  • Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş nin itibarını bilgi güvenliği temelli olumsuz etkilerden korumak.
  • Uygulanan bilgi güvenliği kontrollerinin etkinliğini arttırmak için ölçme yöntemlerini belirlemek ve raporlamak.
444 0
322 ECA